Over ons

Wijhetvolk.nl is in 2017 begonnen met schrijven over onze maatschappij en politiek. Wijhetvolk.nl gelooft we de huidige Nationale en Internationale problematiek prima samen kunnen oplossen als we echt naar elkaars inhoud luisteren. Zolang de politiek vanuit de polarisatie doorgaat zal het moeilijk zijn om echte oplossingen te werken die het belang van alle partijen zo ver als mogelijk dekken.

Wijhetvolk.nl wilt jou graag inspireren om meer mogelijkheden te zien dan de huidige politiek je biedt.
Wijhetvolk.nl begrijpt de frustratie van veel Nederlanders dat het effect van de Nederlandse politiek niet voldoende zichtbaar is.
Wijhetvolk.nl gelooft dat we de noodzakelijke veranderingen als groep kunnen oplossen wanneer er samengewerkt wordt in plaats van tegengewerkt.
De stilstand van de huidige politiek is daar het gevolg van. Het effect van de polarisatie is stilstand, dat moet anders kunnen. Want wij willen toch allemaal Vrij en Welvarend zijn?

Vrijheid en Welvaart voor iedereen kan alleen bereikt worden wanneer wij keuzes maken met een goede balans tussen individueel en groepsbelang.

Alle artikelen van wijhetvolk.nl worden gepubliceerd op basis van creative commons. Dit houdt in dat je (delen van) het artikel mag hergebruiken, zonder inhoudelijke wijzigingen en met bronvermelding inclusief link.