De brief van Bram (aan de politici en media)

Ik kwam vanochtend deze brief van Bram Brauer tegen die hij aan de Nederlandse politici en media heeft gestuurd. Zijn boodschap vind ik het publiceren waard, dus hier vind je hem:

Beste politici, (tv-)journalisten en tv-makers,

Wederom stelt u mij en waarschijnlijk vele Nederlanders dit jaar tijdens het verkiezingsseizoen teleur. Al jaren wordt er gepraat over de afstand tussen politiek en burger en toch weten uw beroepsgroepen het dit jaar weer voor elkaar te krijgen de verkiezingen tot een circus en een boksring te marginaliseren.

U probeert elkaar wederom pootje te haken en onderuit te halen en zo veel mogelijk kiezers te winnen in plaats van ons burgers te inspireren met uw ideaalbeeld van Nederland en de wereld.

U politici maakt ons weer lekker met miljarden voor de zorg en een economisch voorspoedige periode maar de echt problemen waar we het komende decennium voor staan daar hoor ik bijna niemand van u over. Ik heb het dan over de klimaatproblemen, gezondheidsproblemen door luchtvervuiling, robots en computers die werk overnemen, de toekomst van internet en privacy en de problemen die private geldcreatie, rente en ons ingewikkelde economisch systeem met zich mee brengen.

En U journalisten en tv-makers u verzaakt uw taak om de bevolking te informeren over die thema’s die er echt toe doen en de politici op een goede critici manier te bevragen en hen de tijd te geven hun verhaal te vertellen. Ook geeft u nieuwe partijen (tenzij ze een bekende kop hebben) geen eerlijke kans om het verschil te maken terwijl zij niet zelden fundamenteel andere visies en oplossingen hebben dan de bestaande politieke partijen. Zo handhaaft u de status quo en maakt u van de verkiezingen een circus die u lekker veel reclame-inkomsten opleveren want dat is immers het enige dat telt.

Ieder weldenkend mens weet dat in onze economie nog een gigantische bubbel aan schulden zit die nooit meer afbetaald kunnen worden.

Ieder weldenkend mens ziet dat de EU niet werkt zoals deze nu in elkaar steekt.

Ieder weldenkend mens weet dat we het komende decennium als we niets doen gigantisch veel vluchtelingen naar Europa zullen krijgen. Vluchtelingen die we voor het grootste deel zelf gecreëerd hebben door oorlogen, vervuiling, klimaatproblemen en het roven van grondstoffen en voedsel in Afrika. Laten we het er eens eerlijk over hebben hoe we die mensen gaan helpen en hoe wij in ons geweldige Nederland nou aan al die rijkdom gekomen zijn en dat wij dus nog een schuld te vereffenen hebben.

Ieder weldenkend mens ziet de kloof tussen arm en rijk groter worden en ieder mens ziet ook de segregatie van bevolkingsgroepen arm-rijk, laagopgeleid-hoogopgeleid, immigrant-autochtoon. gehandicapt-gezond groter worden. We zien elkaar niet meer en we luisteren niet meer naar elkaar.

Ieder weldenkend mens weet dat werk voor lageropgeleiden niet meer terug kan komen en ook op de andere niveaus steeds meer overgenomen wordt door robots en computers. U kunt nog zoveel banen beloven maar wie gelooft er nog in dat de overheid banen kan scheppen.

Beste politici en (tv-)journalisten bent u nu eens eerlijk over de toekomst en over ons verleden.
Bent u nou eens eerlijk dat er niet altijd makkelijke oplossingen bestaan, durf ook eens toe te geven dat u ook niet altijd de wijsheid in pacht heeft en probeert u gezamenlijk een antwoordt te vinden op de uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

Dan zou u mijn vertrouwen en dat van vele Nederlanders in de politiek en Journaille weer een heel stuk herstellen.

Met vriendelijke groet,
Bram Brauer