Hoe ziet de financiële toekomst er uit voor de gemiddelde Nederlander?

Sinds april 2020 zit het land op slot, want er is een nieuw virus in de wereld. Om de verspreiding van dit virus te stoppen zijn er vele maatregelen genomen, waarover niet iedereen het eens is. De grootschalige lockdown’s wereldwijd hebben de economie een flinke klap gegeven en de effecten zullen nog jarenlang voelbaar zijn.

Hoe land dit gaat duren is nog niet bekend, maar de impact voor de arbeidsmarkt valt te voorspellen. Vele mensen gaan hun baan verliezen en komen dan in een situatie waarin het vechten om werk wordt. Kwalificaties, competenties en vaardigheden worden nog belangrijker. Omscholing en bijleren wordt essentieel.

Wat gebeurt er met het Netto loon van deze groep die getroffen wordt door deze crisis? De kans bestaat dat zal mogelijk zelfs gaat dalen.  De gesprekken over het basisinkomen komen weer op gang, maar zit iedereen daar ook echt op te wachten? Wat is “de catch”? De theorie is goed, maar maar is het echt zo dat mensen dan meer tijd nemen om zich te ontwikkelen? Of komt er een groep mensen van de 4e klasse? Niet tevreden omdat ze niet genoeg hebben, maar ook niet gemotiveerd of gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen. Een situatie kan ontstaan dat een gebrek aan voldoende kansen tot een soort apathie leidt. Een vandaag de dag veel voorkomend probleem in ontwikkelingslanden, maar ook al jaren een vele Zuid-Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Wij zullen ons in Nederland ervan bewust moeten zijn dat een dergelijke situatie gewoon spreekwoordelijk om de hoek staat. Wil je niet tot die klasse behoren zal je echt je best moeten gaan doen. Dat was natuurlijk al zo, maar deze ontwikkeling zit in een sneltreinvaart. Het gevaar van Robotisering was al jaren geleden benoemd, maar het gevaar van de lockdown zagen we niet aankomen. De grote multinationals en de online-spelers groeien hard, terwijl de kleine ondernemer onder grote druk staat. En dat terwijl het MKB al decennia de ruggengraat van de economie is.  Het advies is dus, ontwikkel je vaardigheden aan de hand van baankansen, voor de beroepen waar veel vraag naar is.

Slechts 24% voelt zich zeker van baan

Vanwege de impact van de corona maatregelen op onze economie voelt slechts 24% van de Nederlandse beroepsbevolking zich zeker van zijn baan. De resterende 76% wilt zich misschien of zeker omscholen. Dit blijkt uit de Omscholen Poll van Nationale Beroepengids al door ruim 2500 mensen is beantwoord.

Van de ondervraagden is 37 procent van plan om zich zo snel mogelijk om te scholen. Een kleine meerderheid van 39 procent zou zich willen omscholen wanneer dit nodig is. Slechts 24 procent verwacht geen omscholing nodig te hebben. In cijfers houdt dit in dat ongeveer 3 miljoen mensen zich zo snel mogelijk willen omscholen en nog eens bijna 3,5 miljoen mensen wanneer dit nodig zal worden. Is hiervoor wel voldoende capaciteit? Vrijwel ongetwijfeld niet.

Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat omscholen voor een grotere groep misschien ook een kleinere stap is dan verwacht. Misschien is het puur een extra vaardigheid opdoen, of een competentie aanleren. Wellicht is extra vakkennis ook voldoende. De soep wordt dus misschien niet zo heet gegeten en er zijn gelukkig ook verschillende initiatieven ontstaan.

Verschillende initiatieven voor omscholing

Toen de impact van de eerste lockdown zichtbaar werd dachten de mensen van Nationale Beroepengids na over de maatschappelijke gevolgen en de rol die ze daar in konden hebben. Zo ontstond het idee van de Omschoolwijzer, die in augustus 2020 live is gegaan. Deze omschoolwijzer geeft voor 2500 beroepen aan wat er nodig is bij omscholing tot dat beroep. Zo geeft het aan welke competenties je nodig hebt, wat voor persoonstypes bij een beroep horen en natuurlijk ook welke vakkennis erbij hoort.

Gelukkig zag de overheid deze ontwikkeling ook aankomen en kwam met de “NL leert door” subsidie. Dit is een subsidie van €700 voor persoonlijk ontwikkeladvies met een loopbaancoach. Deze regeling was heel erg populair, in augustus 2020 hebben 22.000 mensen deze subsidie aangevraagd. Vanwege de grote vraag besloot de overheid om per 1 december weer 50.000 ontwikkeltrajecten ter beschikking te stellen.

Ook het UWV kwam met een hulpmiddel, de Overstapberoepen. Dit is een overzicht van 54 beroepen uit 16 sectoren waarin het op dit moment lastig is om werk te vinden. Ieder beroep geeft 5 voorbeelden van beroepen waar je naar zo kunnen overstappen.
Dit overzicht is gebaseerd op bij het UWV bekende overstappen die afgelopen jaren door werkzoekenden zijn gemaakt. De gekozen voorbeeldberoepen bieden op dit moment betere baankansen.

Wat is belangrijk bij omscholing naar een nieuw beroep?

Om een beroep te kunnen uitoefenen zijn er eigenlijk maar een paar basisvragen die beantwoord moeten worden. Kan ik het? Past het bij mij? Vind ik het leuk of interessant?

Bij de vraag “Kan ik het?” is het in de huidige situatie misschien zelfs belangrijker om naar de benodigde competenties te kijken dan naar de vakkennis. Voor veel beroepen geldt dat je de vakkennis opdoet terwijl je het beroep uitoefent. Er is natuurlijk wel een basis nodig, vergelijkbare kennis, maar veel detailkennis kan men “on the job” leren.

De Omscholen Poll zal lopen t/m eind november 2020. De tussentijdse- en einduitslag zijn te vinden op https://www.nationaleberoepengids.nl/opleidingen/omscholen#poll

Doorleren en Omscholen

Het is een zeer actueel thema geworden de laatste maanden… omscholen. Het was natuurlijk al een hele tijd belangrijk dat je in je beroep bijleert of doorleert. Als je jouw baankansen hoog wilt houden is het essentieel dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Het is zelfs nog slimmer om je competenties verder te ontwikkelen of nieuw kennis op te doen. Er zijn vele competentie trainingen die je helpen om je sterke punten nog beter te maken of je zwakke kanten sterker te maken.

De breedte in of de diepte in?

Maar vooral ook het opdoen van nieuwe kennis is belangrijk. Dit kan zijn dat je verder specialiseert in jouw vakgebied, of dat je je breder ontwikkeld. Het is verstandig om zowel de breedte als de diepte in te gaan. Als je je namelijk te ver specialiseert kan het zijn dat je je kansen op de arbeidsmarkt verkleind, omdat je in een kleinere vijver vist.

Maar als je teveel in de breedte ontwikkeld kan het ook zijn dat je teveel generalist blijft. Dit is ook niet goed, want je zult op een paar punten echt sterk moeten zijn, wil je het onderscheid kunnen maken.

Populaire omschool en doorleer- onderwerpen:

Veel mensen die doorleren bouwen verder op reeds bestaande ervaring. Dit is slim, want daarmee is de nieuwe stof die je leert vaak in je bestaande kennis in te passen. Of het legt een specialisatielaag op je bestaande kennis.

Er zijn ook mensen die op een gegeven moment echt iets anders willen, of zoals je tegenwoordig meer ziet, iets anders moeten. Deze mensen gooien het roer om, of volgen hun langgekoesterde passie, of spijkeren bestaande levenservaring bij met theoretische kennis. De laatste groep groeit dan van ervaringsdeskundige tot professioneel deskundige, dat zie je bijvoorbeeld vaak in de verslavingszorg.

Top 3 opleidingsonderwerpen in zorg, welzijn en maatschappelijk werk.

Omscholen? Hoe doe je dat?

Omscholen is een zeer actueel thema geworden. Sinds Nederland in de ban is van Corona hebben veel mensen hun baan verloren. Ook maakt een nog groter gedeelte zich zorgen om de toekomst van hun baan en beroep. Vooral de beroepen in de horeca en het toerisme zijn hard geraakt. Hier zijn de baankansen voor misschien zelfs de komende jaren slecht geworden. Voor deze groep mensen kan omscholing een oplossing zijn. Dit zag NationaleBeroepengids.nl een aantal maanden geleden aankomen en om die reden is de Omschoolwijzer gemaakt.

Omscholen tot… hoe doe je dat nou?

Hoe je je kan omscholen verschilt per beroep. Wanneer je je wilt omscholen tot verpleegkundige zal je een traject van meerdere jaren aan moeten gaan. Als je douanier wilt worden, kun je daar niet gewoon een opleiding voor vinden en volgen. Die opleidingen worden intern gegeven bij de Belastingdienst dus je zult eerst moeten worden aangenomen.

Er zijn veel verschillende wegen tot jouw nieuwe beroep maar als je je wilt omscholen zijn er voor bijna ieder beroep dezelfde zaken relevant. Het eerste criterium is de inhoudelijke match, je dient het werk inhoudelijk leuk te vinden en je dient de juiste motivatie te hebben. Daarna komen de bij het beroep behorende competenties, deze moeten matchen of worden het onderwerp van bijscholing en training. De persoonlijkheid hoort ook te matchen en natuurlijk is er nog de vakkennis die nodig is voor een beroep.

Al deze onderwerpen heeft NationaleBeroepengids.nl per beroep gebundeld en zijn vindbaar met de Omschoolwijzer. Via de zoekbalk kan je zoeken naar de omschool-informatie van 2567 beroepen.

Wat is belangrijker, vakkennis of competenties?

Dit vonden wij van NationaleBeroepengids.nl een belangrijke vraag. Vanuit onze ervaring in recruitment en HR zijn wij van mening dat de interesse, de competenties en de persoonlijkheid match over het algemeen zwaarder wegende criteria zijn dan de (bestaande) vakkennis. Vakkennis doe je op als je een beroep uitoefent. Bij omscholen is belangrijker te bepalen welke competenties je nodig hebt om een beroep te kunnen gaan uitoefenen. Uitzonderingen zijn beroepen waar diepgaande vakkennis voor vereist is zoals bijvoorbeeld een arts specialist en een financial controller.

Dus ons advies aan iedereen die omscholing overweegt is: bekijk eerst of je qua interesse, competenties en persoonlijkheid matcht met een beroep voordat je beslist of je de kennis wilt leren. Er zijn veel gerichte competentietrainingen, dus dat kan een eerste stap zijn in de omscholing naar een nieuw beroep. En met de meeste competenties, zoals klantgerichtheid, kan je ook weer meerdere kanten op waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Je kunt natuurlijk ook altijd bepaalde skills of vaardigheden verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een cursus photoshop volgen, waardoor je jouw profiel als online marketeer breder maakt.

Factcheck: Bill Gates & de Media

Onlangs publiceerde de Nederlandse longarts David Prins een video waarin hij kritische vragen stelt nadat de Nederlandse minister van Volksgezondheid aankondigde dat het “normale leven” niet op gang kan komen voordat er een vaccin voor het Coronavirus is.

In deze video stelt David Prins een aantal vragen, waaronder over de rol en de mogelijke belangenverstrengeling die Bill Gates in het geheel heeft. In reactie op deze video wordt David Prins door velen met de grond gelijk hij als “complotdenker” die veel ongefundeerde uitspraken zou hebben gedaan.

Laten we kijken in hoeverre zijn uitspraken ongefundeerd zijn, beginnend met de mogelijke invloed die Bill Gates in de media heeft.

Op zondag 17 mei 2020 begin ik met mijn zoektocht via Google. Ik had een paar namen gehoord in een interview met oud NRC journalist Karel van Wolferen.

Wanneer ik Google op “Gates Foundation BBC” vind ik al snel een artikel uit 2011 dat gaat over een donatie van $20.000.000 aan de BBC service world trust (link naar bron).

Het doel van deze donatie is “The grant will largely be used to support efforts to disseminate information about public-health initiatives in Bihar“.

Vertaling: “De subsidie zal grotendeels worden gebruikt ter ondersteuning van de inspanningen om informatie over volksgezondheidsinitiatieven in Bihar te verspreiden“.

Wat betekent dat? Waarom is het nodig om zoveel geld te doneren om ervoor de zorgen dat er (door de BBC) informatie over de volksgezondheidsinitatieven in Bihar wordt verspreid? Welke initiatieven gaat dit om?

Ik ga zoeken en vind verschillende verhalen over de polio vaccinaties die de Gates Foundation tussen 2000 en 2017 in India heeft uitgevoerd.  Deze hebben tot veel controversie geleid, hieronder vind je 2 bronnen die elk het verhaal van een andere kant laten zien:

Ik doe geen uitspraak over welke versie de waarheid bevat, maar stel een vraag die volgens mij gesteld moet worden:

Is het mogelijk dat er een correlatie is tussen de polio vaccinaties en de donatie van $20M aan de BBC om “informatie over de volksgezondheidsinitiatieven in Bihar te verspreiden”?  Bihar is een staat in Oost-India aan de grens met Nepal.

Het overzicht van betaalde donaties aan de BBC komt uit op een totaal van $51.298.770,- . Zie hier het overzicht van donaties dat van de Gates Foundation komt.

Grants for BBC Media

GRANTEE YEAR  ISSUE PROGRAM AMOUNT
BBC Media Action 2019 Empower Women and Girls Global Growth & Opportunity $2,034,790
BBC Media Action 2019 Water, Sanitation and Hygiene Global Growth & Opportunity $2,994,305
BBC Media Action 2018 Global Health and Development Public Awareness and Analysis Global Development $599,974
BBC Media Action 2017 Water, Sanitation and Hygiene Global Growth & Opportunity $1,874,283
BBC Media Action 2016 Water, Sanitation and Hygiene Global Growth & Opportunity $1,396,647
BBC Media Action 2015 Water, Sanitation and Hygiene Global Growth & Opportunity $510,474
BBC Media Action 2015 Family Planning Global Development $1,449,689
BBC Media Action 2014 Delivery of Solutions to Improve Global Health Global Development $511,282
BBC Media Action 2013 Enteric and Diarrheal Diseases Global Development $4,179,158
BBC Media Action 2010 Enteric and Diarrheal Diseases Global Development $27,637,483
BBC Media Action 2009 and earlier Inform and Engage Communities Special Projects $1,323,302
BBC Media Action 2009 and earlier HIV Global Health $6,392,782
BBC Media Action 2009 and earlier Global Health and Development Public Awareness and Analysis Global Policy & Advocacy $394,601

Dat is echt een bijzonder hoog bedrag, waarom doneert de Gates Foundation zo’n bedrag aan een mediabedrijf? Hoe groot is de kans dat er met zulke bedragen negatieve berichtgeving over de Gates Foundation wordt gegeven door de BBC?

Verder kijk ik naar een ander belangrijk medium, the Guardian vind ik een minder schokkend bedrag, maar zeker een bedrag van betekenis: $9.280.359

GRANTEE YEAR  ISSUE PROGRAM AMOUNT
Guardian News & Media Ltd 2018 Public Awareness and Knowledge Sharing Global Policy & Advocacy $150,000
Guardian News & Media Ltd 2017 Inform and Engage Communities Global Policy & Advocacy $2,893,865
Guardian News & Media LLC 2016 Inform and Engage Communities Global Policy & Advocacy $550,000
Guardian News & Media Ltd 2011 Inform and Engage Communities Global Policy & Advocacy $5,686,494

Waarom geeft de Gates Foundation zoveel geld aan mediabedrijven? In de tijd dat ik zelf in de betaalde media werkte heb ik wel wat zaken geleerd. Bij commerciële media is het voor journalisten erg lastig om iets negatiefs te schrijven over de belangrijke adverteerders, zonder op het matje geroepen te worden.

Er is al eerder geschreven over “Schaden de donaties van Gates de objectiveit van de media?” Dus nee, ik ben niet de eerste die zich dit afvraagt.

In het jaar 2011 toen de grote donatie aan de BCC werd gedaan onderzocht de Seattle Times de verdere donaties. In hun artikel vinden we namen zoals mediabedrijven ABC en PBS, waarbij volgens het onderzoek het totaal op dat moment op $70.000.000 komt. In het artikel staat ook de volgende vraag:

“Is it media? Is it public education?

A new grant from the Bill & Melinda Gates Foundation illustrates the way lines have blurred between traditional media and new ways to communicate about health and development.””

Een terechte vraag en een zeer scherpe observatie (bron), de grenzen tussen media en vormen van nieuwe communicatie vervagen. Het doel van deze bestedingen wordt ook onduidelijker

Als ik in de Grants Database van de Bill & Melinda Gates foundation zoek op het woord “journalism” krijg ik 76 resultaten, van allerlei namen waar in ieder geval BBC en Guardian News & Media niet tussenstaan. Deze resultaten hebben een totale donatie waarde van $67.704.712  

Dus slechts 3  gerichte zoekopdrachten in de Grants Database leiden tot een donatie bedrag van ruim $125.000.000 , dat aan grote en minder grote mediapartijen is overgemaakt.

De feiten:

  • De Gates Foundation geeft aanzienlijke donaties aan mediabedrijven
  • In de media die donaties van hem ontvangen zijn weinig kritische berichten over de Gates te vinden

 

Kijk na ook nog even naar de insiders bekentenis  “gekochte journalisten” van Udo Ulfkotte en vraag jezelf dan af… Hoe groot is de invloed van Bill Gates in de media?

 

 

Mobiele locatiegegevens delen helpt niet tegen Corona

Minister De Jonge wil dat telecomproviders locatiegegevens van hun klanten overhandigen in de strijd tegen het coronavirus. Dit is totaal zinloos en in strijd met onze burgerrechten!

Met locatiedata zou het RIVM de bewegingen van mensen en daarmee mogelijk de verspreiding van het virus in de gaten kunnen houden

De argumentatie die Minister De Jonge geeft is de volgende:

De data van telecomproviders moeten het RIVM helpen bij onderzoek naar het coronavirus. Het gaat om geanonimiseerde locatiedata, die moeten worden gedeeld voor de “wetenschappelijke behoefte van het RIVM”. Met locatiedata zou het RIVM de bewegingen van mensen en daarmee mogelijk de verspreiding van het virus in de gaten kunnen houden.

De vraag de je jezelf moet stellen is hoe gaat de het traceren beweging van mensen helpen als er niet getest wordt op Corona? Je moet dan namelijk weten of deze bewegende mensen dan besmet zijn. En dat weten we niet, want er wordt niet getest. Er is overigens nog aardig wat te vragen over de betrouwbaarheid van deze testen. Er wordt namelijk niet getest op de aanwezigheid van het Coronavirus, maar op de aanwezigheid van een RNA-string die in veel organismen voorkomt.

Er is dus onvoldoende en inaccurate besmettingsdata waardoor dit hele idee werkelijk onzinnig is. Als er al correcte besmettingsdata zou zijn, hoe ga je dit combineren met zgn.  “geanonimiseerde locatiedata”? Je kunt de beweging van het virus niet traceren als je niet weet of die personen besmet zijn. Het delen van deze data is dus niet effectief en de toelichting is ook nog eens dubieus.

De lockdowns en andere corona-maatregelen zijn niet als effectief bewezen

De besmettingdata is dus onvolledig. Maar als we dan nog kijken naar de beschikbare data is helemaal niet gebleken dat de maatregelen effectief zijn. Laten we eens kijken naar de sterfte cijfers van de “intelligente lockdown” van Nederland, de “volledige lockdown” van Frankrijk en de “geen lockdown” in Zweden. Welk land heeft het laagste sterftecijfer per 1000 inwoners… Zweden!

Nederland vs Zweden

Corona statistieken Nederland vs Zweden
Als we de statistieken van Nederland en Zweden vergelijken is er amper verschil in besmettings- en sterftecijfers, qua sterftecijfer doet Zweden het net iets beter dan Nederland

Maar het beeld wordt nog vele interessanter wanneer we de cijfers van het land met zo ongeveer de strengste lockdown in Europa vergelijken met Zweden. Het gemiddelde sterftecijfer ligt in Frankrijk 30% hoger!

Coronavirus statistieken Frankrijk vs Zweden 7 mei 2020
Het sterftecijfer in Frankrijk ligt 30% hoger dan in Zweden. Ook het aantal besmettingen per 1000 inwoners ligt hoger. De strenge maatregelen zijn dus niet effectief en werken mogelijk zelfs negatief.

Dus als lockdowns als niet werken tegen het verspreiden van het virus, hoe gaat het verzamelen van locatiedata dan wel helpen?

Buig de Curve… welke curve?

Wij zijn vanaf half maart bang gemaakt met de voorspelde besmettingcurve. Ik zal eerlijk vertellen dat die plaatjes ook mij behoorlijk bang maakten, dus ik was vorige maand ook een redelijke voorstander van het social distancing model.

Maar de cijfers spreken iets heel anders. De modellen die gebruikt werden kloppen niet, want zonder die maatregelen zouden we in Zweden een redelijke hockeystick grafiek (de curve) moeten zien.

De voorspelde groeicurve in besmettingen die zonder zware maatregelen zou ontstaan is verre van zichtbaar in Zweden. Dus hoe zit het met dat rekenmodel?

Want het argument voor het uitblijven van de curve is toch de effectiviteit van de maatregelen? Dat is wat de modellen ons voorspelden. De daadwerkelijke data ontkracht dus de theorie. Sterker nog, deze geeft blijk van juist het tegenovergestelde effect!

De Nederlandse en Europese economie wordt een redelijke schade aangedaan met dit beleid en nu moeten we ook nog eens onze privacy gaan inleveren? Nee lieve mensen… dit helpt ons burgers niet. Dit plan is overigens al een tijdje in de maak, want dit idee is op 20 maart al door de Europese Commissie goedgekeurd.  Dat had je zeker nog niet gehoord in het nieuws?

Waarschijnlijk is het Minister De Jonge al een case aangedragen die de effectiviteit van dit model bevestigd? Vast niet. We moeten hier supersnel een stokje voor steken, want dit is een grote stap richting het Chinese Model. Er hangen al aardig wat camera’s overal in Nederland en een upgrade voor gezichtsherkenning is zo uitgevoerd.

Zijn jouw vrijheid, jouw privacy, jouw burgerrechten, jouw sociale banden, jouw inkomen en al die rechten van jouw Medelanders ook belangrijk voor je?

Of wil je alleen maar dat je op een juiste wijze door de overheid wilt voorgelicht? Doe dan wat:

Wat kan je doen?

Waarom arbeidsplaatsen creëren als er al vraag is?

Een tijdje geleden schreef ik een bericht dat onderwijs de oplossing is voor het gezond maken van de arbeidsmarkt. Nu blijf ik bij dit standpunt, alleen wil ik er wat meer nuance in aanbrengen. De focus in het eerder artikel lag hem op het hoger opleiden aangezien er in de toekomst aardig wat laaggeschoolde beroepen kunnen verdwijnen vanwege robotisering van beroepen. Dit blijft mijns inziens nog steeds een goede lange termijn oplossing, echter moeten we ook kijken naar de korte termijn. En dat is bijvoorbeeld het fenomeen krapteberoep en kansberoep. Dit is de naam die het UWV geeft aan de beroepen waar het zeer moeilijk is om de vacatures op te vullen.

Wat bijvoorbeeld opvalt uit onderzoek van nationaleberoepengids.nl is dat een krapteberoep zoals verpleegkundige erg populair is. Alleen staat hier wel een opleidingstraject van 4 jaar tegenover in het regulier onderwijs. Maar dat is niet de enige oplossing, want het professioneel onderwijs biedt ook verkorte opleidingen van 1,5 jaar aan tot verpleegkundige mbo 4. Uiteraard wordt niet iedereen toegelaten tot zo’n opleidingstraject, de deelnemer dient een een Verzorgende-IG of vergelijkbaar diploma te hebben naast de nodige ervaring. Nu vergroot een dergelijke doorstroom de krapte op het beroep Verzorgende, maar ook daar zijn verkorte trajecten voor, van slechts 1 jaar. Dus om,- en bijscholing is wel degelijk de oplossing om deze krapte op te lossen, want de verwachting is dat de krapte in de zorg zal toenemen.

Ook is er een aardig tekort aan vakmensen die met de handen werken. Dit zijn de door het UWV benoemde basis- en gespecialiseerde vakmanschappen. Dit zijn beroepen zoals metselaar, timmerman, elektriciën, loodgieter, maar ook vrachtwagenchauffeur. Hier staan veel beroepen tussen die met een risico tot robotisering bestempeld zijn. Dit houdt in dat een gedeelte van degenen die hier instromen of inzitten zich kan voorbereiden op toekomstige om- en bijscholing. Dat houdt in dat het onderwerp continue onderwijs voor de gehele arbeidsmarkt relevant is.

Nu is het natuurlijk niet zo dat de beroepsbevolking die op lager beroepsniveau zit geen ervaring heeft met bijscholing. Velen in de bouw en techniek hebben een veiligheidscertificaat op zak, of dienen bijvoorbeeld een heftruckcertificaat te hebben. Dus leren kunnen ze wel, alleen ontbreekt misschien de zin erin. Een fenomeen dat voor de gehele beroepsbevolking geldt, want veel verplichte permanente educatie voor bijvoorbeeld advocaten wordt zo’n beetje op het laatste moment afgerond.

Motivatie komt vaak niet uit geld

Dus het moet leuk en zinvol worden om te leren. De inspiratie om te groeien dient te worden aangewakkerd door de mogelijkheden die onderwijs biedt beter onder de aandacht te brengen. Dus laten we eens kijken naar wat mensen motiveert om te werken. Dan Pink beschrijft in zijn boek “Drive: The surprising truth about what motivates us” de 3 belangrijkste factoren die mensen motiveren. Dat zijn volgens zijn onderzoek Autonomie, Meesterschap en Bedoeling.

Bedoeling/Zingeving

Het woord bedoeling is de vertaling van het Engelse woord purpose, dus het dekt misschien niet helemaal de lading. Er zit namelijk ook een zingevingselement in. Dat laatste zien we direct terug binnen de zorgsector. Veel verzorgenden of verpleegkundigen doet het werk niet om het geld, maar vanwege de zin die het hen geeft. We zien dit overigens niet alleen terug in die sector. Steeds meer en meer zien we dit terug in andere beroepen. Vele mensen zijn op zoek naar hun passie of droombaan. Die droombaan houdt niet alleen in dat het goed betaald wordt, het is wel een voorwaarde dat er voldoende betaald wordt. Waar het in het kort om gaat is dat veel mensen graag een bijdrage willen leveren. Dat kan een bepaald doel zijn, zo werken er heel veel programmeurs zonder vergoeding mee aan open-source projecten zoals Lunix, Apache of WordPress. Dit doen ze vooral omdat zij een bijdrage willen leveren aan hun versie van een betere wereld.

Er zit in veel gevallen ook een sociaal maatschappelijk element, hetgeen we eerder terugzagen in de zorgsector. Diezelfde motivatie zien we ook terug in het grote aantal mensen die vrijwillerswerk doen. Het CBS meldde vorig jaar dat in 2015 maar liefst 1 op de 2 mensen boven de 15 jaar een vorm van vrijwilligerswerk hebben gedaan. Het merendeel van de activiteiten had een sociaal-maatschappelijk element. Ook zien we dat veel mensen een webwinkel starten met bijvoorbeeld fairtrade producten, dit doen ze meestal ook uit een bepaalde vorm van zingeving.

Meesterschap

Dit is het element dat vooral voor de creatieven en degenen die met hun handen werken aansprekend is. Je ziet bij veel technische beroepen dat de beroepsbeoefenaar als hobbyist is begonnen. Een monteur sleutelde op zijn 16e al aan zijn brommer. De electrotechnicus haalde op zijn 11e al de radio uit elkaar en wist hem daarna weer werkend te krijgen. De webdeveloper knutselde ook op jonge leeftijd met html of andere code. Deze mensen zijn oorspronkelijk gedreven door hun hobby en willen misschien graag beter worden in hun vak. Dus daar moeten ze mee geholpen worden, want ze hebben de mogelijkheid om expert te worden. Voor de grote groep die niet zo begonnen is, het kan zijn dat deze mensen wel veel tijd en energie in hun hobby steken. Dat kan muziek maken, schilderen of een andere kunstvorm zijn. Waar het om gaat is dat ze dingen doen waar ze zonder betalen hun bed voor uit komen. Wie weet kan een zelfde inspiratie of motivatie voor hun werk gevonden worden. Ook zien we dat er een groter wordende groep ontstaat die hun werkgever beoordelen op de mate waarop ze groeien in hun werk en als persoon. Dat valt ook onder de noemer meesterschap.

Autonomie

Zelfbeschikkingsrecht ligt voor aardig wat mensen in de basis voor hun keuze om ondernemer te worden. De vrijheid om zelf te bepalen wat je doet zie je niet alleen bij ondernemers en freelancers terug. Dit komt meer en meer naar voren in de technologische start-up scene, waar het steeds gebruikelijker wordt om eens per maand een “hack-day” te hebben. Op deze dag kunnen de medewerkers aan allerlei projecten werken die zij belangrijk en interessant vinden. Het is niet zeldzaam dat uit dat soort belangrijke en zinvolle innovaties uit voortkomen. Ook zien we dit terug aan de langzaamaan in populariteit toenemende bedrijfsvorm Holacracy. Het voornaamste element hiervan is de zelfsturing van de medewerkers. Dit levert niet alleen goed resultaat op, ook draagt het enorm bij aan de vrijheidsbeleving van de medewerker. En dat laatste dat is een enorm sterke motivator. Om onder andere die reden het bedrijf Springest meerdere malen een werkgever van het jaar award gewonnen.

Dus om de beroepsbevolking te stimuleren om te leren zou volgens mij een van deze elementen moeten worden aangesproken. In het huidige onderwijsstelsel, zowel regulier als professioneel komen dit soort elementen maar weinig naar voren. De ruimte die de werknemer krijgt in het bepalen van de ontwikkelrichting is vaak erg krap. Zo-ook de budgetten, die laten het niet echt toe om naar omscholing te kijken. Best een reden om het voorstel van de AWVN uit een ander perspectief te bekijken. Maar vooral een reden om meer budgetten voor projecten als de UWV scholingsvoucher te steken, want die zijn er op gericht de werkzoekenden op te leiden voor de beroepen waar de tekorten zijn. Die tekorten dienen te worden opgevuld en die werkzoekende wil graag een baan, het mes snijdt dus aan twee kanten.  

Waarom Raoul morgen Groen Links stemt

WAAROM IK MORGEN GROENLINKS STEM (5 minuten leestijd)

Zojuist heb ik mijn profielfoto omgezet. Is dat verandering Raoul? Nee. Die verandering moet worden ingezet door ons. Ik beschouw het als een democratische plicht om altijd gebruik te maken van het stemrecht. Nietszeggende referenda incluis.

 

Men heeft mij de afgelopen maanden meer dan eens -dank u Facebook algoritmes- voorbij zien komen met reacties op internettrollen maar ook op mensen waarvan ik denk dat ze oprecht zo cynisch in het leven staan. Die laatste groep mensen heeft het grootste recht om te stemmen op een andere partij. Toch ben ik er van overtuigd dat cynisme, angst en met name verdeelpolitiek ons land geen stap verder gaat helpen. Eerder achteruit.

We zien hoe Amerika verdeeld is geraakt. Hoe mensen elkaar van alles verwijten. Hoe media wordt geweerd uit persconferenties. Waar niemand meer opkijkt van leugens en men blind Fake news blijft delen. Een land dat wordt geleid door een narcist die klimaatverandering ontkent en miljardairs het kabinet laat leiden.

We zien hoe het Brexit debacle heeft geleid tot onzekerheid en verdeling. Na de eerste paar uren nadat de stemhokjes dicht gingen piekte het aantal zoekopdrachten online naar “wat gebeurt er als we uit de EU stappen”… en nu willen de Schotten uit het Verenigd Koninkrijk.

We zien hoe Erdogan besluit om zijn macht uit te breiden door verdere verdeel en heerspolitiek te voeren en dit zelfs grensoverschrijdend ons land doet aantasten. Waar onze Turkse Nederlanders -natuurlijk- moeten beseffen dat hun vrijheid hier veel groter is dan in hun moederland, maar we dit ook moeten blijven benadrukken.. En niet moeten meepraten op het niveau van deze bijna-dictator.

In deze tijden is een progressief en vooral GROEN beleid iets wat ik ons land en met name onze kinderen gun.

Mijn wensenlijstje.. of noem het mijn idealen:

Ik wens dat we niet langer terrorisme en hiermee vluchtelingenstromen financieren door nog langer afhankelijk te blijven van olie.

Ik wens dat we niet langer onze zorgstaat verdelen en daadwerkelijk de marktwerking in de zorg gaan beperken.

Ik wens dat onze premier er eentje is die inclusief optreedt naar de buitenwereld. Geen pleur op. Geen als dan. Maar gewoon, in eerste instantie. Kom erbij. Doe mee. De toon in het debat is veel te hard en wordt onhoudbaar als we daar allemaal in mee blijven gaan. Dan is een premier die het goede voorbeeld geeft een absolute must.

Ik wens dat economische groei niet langer een uitgangspunt is van het regeringsbeleid. De hebberigheid heeft ons meermaals de das omgedaan. Talloze werklozen, veel mensen in de schuldsanering en een enorme verbitterde groep met cynische, beschadigde mensen. Daar moet geen mensen meer bij komen.

Ik wens dat solliciteren anoniem kan geschieden. Om iedereen een gelijke kans te kunnen geven op basis van inhoud en ervaring. Niet op basis van leeftijd, achternaam of huidskleur.

Ik wens dat natuurgebieden niet langer aangeroerd worden om onze gasvoorziening of behoefte aan asfalt aan te vullen maar wil dat iedere euro in duurzame alternatieven wordt gestoken. Dat betekent wat mij betreft dat ik meer ga betalen als ik de spits in duik.

Ik wens tenslotte dat wij als burgers meer gaan zien en beseffen hoe geweldig het is om in dit land te mogen wonen. Dat we bevoorrecht zijn, hoe zwart de huidige situatie ook lijkt te zijn.

Elders zijn er landen waarin de rechten van mensen grof worden geschonden.

Waar je dagelijks moet afvragen of je kinderen wel thuis komen.

Waar de media je enkel voorziet van wat de overheid wilt dat er wordt vertoond.

Waar de smog moordend is en zwervers het straatbeeld bepalen.

Waar de zorg bij lange na niet zo toegankelijk is.

Waar de sociale voorzieningen amper aanwezig zijn waardoor doorwerken op je 70e geen luxe maar een must is.

Ik stem voor ons land. Ons vrije land met een bijzondere diversiteit aan mensen, natuur en idealen.

Ik stem voor optimisme. Op een progressieve partij die de bovenstaande idealen zo veel mogelijk deelt. Een groenere toekomst met minder hebberigheid, cynisme en oppervlakkigheid.

Ik stem GroenLinks. En jij?

Raoul Van Heerden

Wat vind jij van de media van vandaag? Wouter vindt dit:

Populistisch blog De Dagelijkse Standaard werd deze week door NRC het Nederlandse Breitbart genoemd. Een etiket dat de makers ongetwijfeld als eervol zien. De site staat bol van de leugens en functioneert als propagandamachine voor de PVV, VNL en Forum voor Democratie.

Het lastige van sites als De Dagelijkse Standaard is natuurlijk dat de leugens gemixt worden met echt qnieuws. Weliswaar sterk gekleurd, maar er is echt nieuws te vinden op DDS. Motherboard wijdde al eerder een goed artikel aan DDS en ook hoax-wijzer heeft de site op de zwarte lijst staan. Verder doet een beetje gezond verstand natuurlijk ook wonderen.

Wat opvalt aan het artikel in NRC is dat er niet doorgevraagd wordt over het feit dat DDS met regelmaat leugens (Oud-Hollands voor fake news) verspreid. Vorige week werd hoofdredacteur Michael van der Galiën ook al geïnterviewd in de Volkskrant. Ook in dit stuk wordt niet doorgevraagd naar de leugens waar de site bol van staat. Je kunt je sowieso afvragen of zoveel aandacht in de echte pers niet teveel eer is, maar beide kranten misten hier in elk geval een schot voor open doel.

Als DDS daadwerkelijk alleen maar ongenuanceerd en politiek incorrect zou zijn zou dat niet zo erg zijn, hoogstens smakeloos. Er zijn legio websites met een uitgesproken standpunt en een groffe toon. Het bezwaar zit hem erin dat de site een groot bereik heeft en moedwillig leugens verspreidt. Nog kwalijker is dat dit blijkbaar in samenspraak met een aantal politieke partijen gaat. Dit betekent dat die partijen het geen bezwaar vinden om zich aan de leugens van DDS te verbinden.

Zoals Breitbart campagne voert voor Trump, zo steunt DDS de PVV, Forum voor Democratie en VoorNederland (VNL). De band is innig. Van der Galiën heeft regelmatig contact met de PVV en geeft graag tips aan aspirant-Kamerleden van Forum en VNL. – NRC Handelsblad

Dat fakenewssites als DDS het publieke debat vervuilen is ernstig. Dat politieke partijen hier bewust mee samenwerken is absurd en moet ze aangerekend worden.

De zogenaamde mainstream media liggen onder vuur. Op populistische sites is het heel gebruikelijk de ‘msm’ aan te vallen. De president van de Verenigde Staten heeft de pers tot vijand verklaard. Daarom is het hoogste tijd dat we het opnemen voor de media.
Het is al geruime tijd lastig voor de traditionele pers. Verdienmodellen staan onder druk en hun geloofwaardigheid wordt van alle kanten bestreden. Op social media en haatblogs als GeenStijl is het eerder de norm dan de afwijking om traditionele media af te zeiken; De pers is een deel van de linkse kerk; De publieke omroep is een staatsomroep; de Volkskrant de Azijnbode; het mediastelsel is een instrument van Soros. Als het niet door zoveel lezers geloofd werd zou het lachwekkend zijn.

Deze stemming is niet nieuw maar heeft door alle berichten over ‘fake news’ en ‘alternative facts’ een nieuwe dynamiek gekregen. De rol van Trump daarin is niet te overschatten. Gedurende zijn campagne heeft de media steeds gewezen op de onwaarheden en leugens van Trump. De hele verkiezingsstrijd werd omgeven door al dan niet gericht nepnieuws waarvan vooral Trump heeft geprofiteerd.

De Amerikaanse president heeft het knap voor elkaar gekregen de beeldvorming om te draaien; hele volksstammen geloven nu dat de ‘mainstream media’ niet deugen. Voorheen respectabele outlets als MSNBC en The New York Times krijgen het voor de kiezen. Welgevallige nieuwsbronnen daarentegen worden op het schild gehesen. Trump heeft regelmatig een goed woord over voor zijn vrienden bij het omstreden Fox News. Maar dat niet alleen; het aantoonbare foute Breitbart is een belangrijke bron en zelfs het totaal gestoorde Infowars schuwt Trump niet. Dit soort bronnen krijgen goedkeuring van het Witte Huis en daarmee een gevaarlijk soort legitimiteit.

Ook in Nederland winnen dit soort alternatieve media gestaag aan invloed. Er zijn nieuwsconsumenten die sites als GeenStijl, The Post Online, De Dagelijkse Standaard en zelfs Joost Niemöller als geloofwaardige of zelfs hun enige nieuwsbron beschouwen.

Hoogste tijd om een lans te breken voor de traditionele pers in al haar verschijningsvormen.  Maar eerst even dit: Bij onze nieuwszenders, actualiteitenrubrieken, kranten en opiniebladen worden fouten gemaakt en kun je zelfs wel eens iemand op een vooringenomen standpunt betrappen. Bronnen kunnen onjuist blijken of soms lukt het niet alle feiten voor een verhaal boven tafel te krijgen. Er is niets mis mee je als nieuwsconsument kritisch op te stellen. Dat is iets anders dan de paranoïde complottheorieën waar eerdergenoemde sites zich vaak schuldig aan maken (en waar hun eigen lezers vaak weinig kritisch zijn).

Toch hebben die vermaledijde mainstream media nogal wat streepjes voor ten opzichte van de uitdagers. Ze bogen vaak op een sterke traditie, hebben statuten en worden samengesteld door geschoolde journalisten. Ze doen aan bronvermelding en wederhoor en hebben een veel groter vermogen tot zelfkritiek. Een verschil van dag en nacht met al dat soort blogs (en dat geldt ook voor dit blog) die niet aan dat soort spelregels voldoen. Kortom, er is heel veel reden om vertrouwen te hebben in de journalistiek. En dat is een prettige gedachte, want journalistiek speelt een cruciale rol in de democratische rechtsstaat.

Van de consument wordt tegenwoordig meer verwacht door de wildgroei van bronnen en de verspreiding van nepnieuws. Je zult af en toe aan een factcheck moeten doen en je afvragen wat de herkomst is van je nieuws. Het komt er op neer dat een nieuwsbron je vertrouwen moet verdienen. En juist die zogenaamde ‘mainstream media’ hebben meestal het beste trackrecord. Dus ik zeg: Lang leve de mainstream media!

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd als 2 blogs : De Dagelijkse Standaard: De Leugenfabriek van rechts en Lang Leve de Mainstream Media op het blog Duimspijker.com

Het beste antwoord op de polarisatie, volgens mij

Ik heb er echt heel lang nagedacht over mijn politieke keuze. Gelukkig kreeg ik de kans om mij te verdiepen in de achtergronden van veel van de huidige lijsttrekkers voor mijn blog “Hoe wordt je politicus?” dat ik voor nationaleberoepengids.nl heb geschreven. Daar vielen mij veel zaken op, zoals het in mijn ogen duidelijke radicalisatie-pad van Geert Wilders. Ik zag dat hij 15 jaar geleden nog op een redelijk genuanceerde manier aandacht voor de gevaren van extremistische Islam probeerde te krijgen. Omdat hij waarschijnlijk niet goed gehoord werd, begon hij zich vast te bijten in deze materie en werd hij volgens mij slachtoffer van zijn eigen tunnelvisie. De selectieve perceptie en het halo-effect zorgden ervoor dat hij ook alleen maar de negatieve zaken zag, dus versterkte hij zelf zijn mening. Hij werd slachtoffer van de negatieve focus, want alles wat je gelooft wordt waarheid.

Ik geloof dat je alles kan bereiken wat je gelooft dat je kan bereiken. Sterker nog, ik geloof dat de wereld om jou heen zich vormt in lijn met jouw overtuiging. Dit heb ik zelf aan de lijf ondervonden, ook ik ben slachtoffer geweest van mijn eigen (aangeleerde) negativisme. Toen ik koos voor positiviteit, lef en investeren in mijn groei veranderde mijn leven. Ik heb een van mijn dromen waargemaakt en dat alles heb ik voornamelijk te danken aan mijn eigen instelling. Door mijn angst te overwinnen heb ik mijn mogelijkheden vergroot.

Diezelfde overtuiging heeft Jesse Klaver. Hij werd ontmoedigd om zijn dromen waar te maken, omdat dat zogenaamd te hoog gegrepen voor hem was. Daarbij hield hij vast aan de les die zijn moeder hem leerde “Het enige dat tussen jou en je dromen staat is je angst om te falen. Laat die angst los, en alles is mogelijk.”. Die overtuiging laat hij nu horen in de politiek. Hij laat posititiveit en hoop horen en hij wilt van de tegenleving weer een samenleving maken. Dat is precies wat Nederland volgens mij nu nodig heeft, dus ik stem op hem.

GroenLinks is niet mijn ideale keuze. Volgens mij moeten ze meer aandacht aan onderwijs geven, ook vind ik ze net niet liberaal genoeg.
Maar ik snap het belang van prioriteiten stellen. Die prioriteit nu is een positief geluid tegenover de polarisatie. Het meegeven van de overtuiging dat we alles kunnen bereiken dat we willen, wanneer we het geloven en er de juiste energie in steken.

Niets is perfect en ook niets is 100% slecht. De politiek heeft veel fouten gemaakt, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. In de Verenigde Staten won Trump niet dankzij de meerderheid aan stemmen. Hij won dankzij de bijzonder lage opkomst omdat velen hun geloof in de politiek hadden opgegeven. Als jij dat ook voelt, maak alsjeblieft ook niet die fout. Want het slechte krijgt de ruimte in de afwezigheid van het goede. Kijk even naar de eerst 5 minuten van de video van Jim Rohn, hij kan dit principe heel duidelijk uitleggen, op een vermakelijke manier.